За ЕОИМБ

Членство в ЕОИМБ

Съгласно Устава на ЕОИМБ :

- Членствотото в ЕОИМБ е доброволно

- Членовете на ЕОИМБ са редовни, асоциирани и почетни

Редовен член на ЕОИМБ може да бъде всяко физическо или юридическо лице

Асоциирани членове на ЕОИМБ могат да бъдат:

1. Лица по смисъла на чл.10 ал.(3) от Устава, които не са приети за редовни членове;

2. Творчески и професионални съюзи, браншови организации;

3. Български и чуждестранни съюзи, обединения, асоциации, съсловни организации и други подобни;

4.  Учебни  заведения,  държавни  учреждения  и  юридически  лица  на частното право, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите на ЕОИМБ.

Почетни членове на ЕОИМБ са физически лица, наградени от Управителния съвет с почетния знак на ЕОИМБ за особени заслуги към дейността на ЕОИМБ.

За да станете член на ЕОИМБ, трябва да заявите, че приемате Устава и изразявате готовност да работите за целите на ЕОИМБ.

В ЕОИМБ не могат да членуват политически партии и сдружения.

Размер на членски внос
Встъпителна вноска 20 лв за всички новоприети
За физически лица 24 лв/ година, плашане до 31.01 на същата година
За физически лица, подали заявление през същата година по 2 лв на всеки месец до края на календарната година
За юридически лица 48 лв/ година, плашане до 31.01. на същата година
За юридически лица, подали заявление през същата година по 4 лв на всеки месец до края на календарната година