За ЕОИМБ

Съвет на учредителите

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на ЕОИМБ:

1. Д-р Мария Генкова-Папазова, Институт по невробиология към БАН, Председател на УС на ЕОИМБ

2. Д-р Георги Хаджиев, Здравен център „Холистика”, редовен  член на УС на ЕОИМБ

3. Маг. фарм. Антон Вълев, Педиатрична аптека „Ерудита”, редовен член на УС на ЕОИМБ

4. Д-р Антоанина Вичева, МЦ „Кристал”, резервен член на УС на ЕОИМБ

5. Д-р Здравка Петрова, Алпен Фарма България, резервен член на УС на ЕОИМБ           

СЪВЕТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ на ЕОИМБ:

1. Д-р Албена Хлебарова, МЦ „Доверие” ЕАД, София

2.  Д-р Антоанина Вичева, МЦ „Кристал”, София

3.  Маг. фарм. Антон Вълев, Педиатрична аптека „Ерудита”, София

4.  Д-р Георги Хаджиев, Здравен център „Холистика”, Велико Търново

5.  Д-р Здравка Петрова, Алпен Фарма България

6.  Д-р Иван Несторов, Център за обучение и практикуване на хомеопатия  /ЦОПХ/, София

7.  Д-р Ирена Маждаркова-Попова, Консултативен център за хармонично здраве „Хела”, София

8.  Д-р Мария Генкова-Папазова, Институт по невробиология към БАН, София

9.  Д-р Марияна Свещникова,  ДКЦ 12, София

10. Д-р Тодор Господинов, МЦ  жк „Младост”1, София