За ЕОИМБ

Как да стана член

 • 1
 • 2
  Свалете
  Заявлението за
  членство в ЕОИМБ Заявлението
  за членство в ЕОИМБ
 • 3
  Попълнете
  заявлението за
  членство в ЕОИМБ
 • 4
  Принтирайте
  заявлението
  и го подпишете
 • 5
  Изпратете го
  на адрес:
  София 1700, Студентски град,
  ул. Йордан Йосифов 6, ет.2
  Алпен Фарма България
  с обратна разписка
  Получател: ЕОИМБ
 • 6
  Заплатете
  членски внос
  по банков път.
 • Забележка: Моля при изпращаме на заявлението да добавите и платежното нареждане за заплатения членски внос.
 • Банкова сметка:
  Получател: Европейско общество по интегративна медицина в България
  БАНКА: Банка ДСК
  BIC STSABGSF
  IBAN
  BG59STSA93000022007358
  Основание за плащане:
  Членски внос от.. до..
Размер на членски внос
Встъпителна вноска 20 лв за всички новоприети
За физически лица 24 лв/ година, плашане до 31.01 на същата година
За физически лица, подали заявление през същата година по 2 лв на всеки месец до края на календарната година
За юридически лица 48 лв/ година, плашане до 31.01. на същата година
За юридически лица, подали заявление през същата година по 4 лв на всеки месец до края на календарната година