Събития

 Стартира нов курс по хомеопатия

Стартира нов курс по хомеопатия

08.03.2019 - 10.03.2019
Център за здраве и образование „Едикта”, София 1202, ул. Иларион Макариополски №2

За 18 поредна година Център за здраве и образование „Едикта“ стартира следдипломна квалификация по хомеопатия и интегративна медицина.
Това е възможност за здравните специалисти да обогатят лечебното си изкуство с нови познания и да създадат нови професионални контакти.

В основата на обучението е хомеопатичното познание като философия и практика. Заедно с това разглеждаме съвременна биология, физиология и психология; фамилна динамика, хранене, биопатография, духовни аспекти на здравето. Правим връзка и с определени аспекти на Китайска традиционна медицина и Аюрведа. Нашето разбиране за човека непрекъснато се надгражда – той е същество, изградено от сложни мрежови структури, които си комуникират и взаимодействат по специфичен начин. Хомеопатичните лекарства могат да въздействат на мрежовите структури и подпомогнат естествените оздравителни сили на организма.

Нашите лектори имат много специализации в областта на хомеопатията и други методи от интегративното човекознание. Ръководител на програмата е д-р Дора Пачова. Част от преподавателския екип са д-р Ерма Миронова, д-р Искра Капинчева, д-р Георги Хаджиев, Мария Джонгова, кл.психолог; д-р Мария Грозева, д-р Маринела Корнел, д-р Светла Стоева и др.

Обучението е изцяло с практическа насоченост – хомеопатично лекарствознание, разрешаване на клинични казуси, работа в кабинет под супервизия на опитен лекар – преподавател. Това обучение е лаборатория за обмен на живо практическо познание по хомеопатия и интегративна медицина.

Обучението е предназначено за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина, фелдшери и други здравни специалисти, които искат да разполагат с допълнителни възможности, за да помагат на близките си, на пациентите и на себе си.

Повече за програмата вижте тук: https://edicta-bg.com/sleddiplomna-kavlifikatsiya/
Новият курс започва на 8 март 2019 г. в Център за здраве и образование „Едикта”.

За подробности и записвания: 0887619693 или info@edicta-bg.com

Програмата