За ЕОИМБ

Общите условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА НА ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ПО ИНТЕГРАТИВНА  МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ (ЕОИМБ) /www.integramed.bg/

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля, преди да продължите да използвате/поръчате/закупите каквато и да е информация/услуги/стоки/участие в събития от/чрез този уеб сайт, включително чрез препратка (хипервръзка) прочетете внимателно настоящите условия. Ако използвате този уеб сайт по какъвто и да е начин, ще се счита, че приемате и сте съгласни с всички условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт по-нататък.

 

Информацията, съдържаща се в сайта на ЕОИМБ не е предназначена като заместител на медицинска професионална помощ или съвет, но трябва да се използва само като помощно средство за разбиране на сегашните познания за хомеопатията. Материалът и съдържанието, съдържащи се в нашия сайт са само за обща здравна информация и не са предназначени да бъдат заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение на което и да е  физическо лице, здравословно състояние или обстоятелство. Потребителите на този сайт не трябва да разчитат единствено на информацията, предоставена в този сайт за собствените си здравни нужди или тези на други лица. Всички специфични медицински въпроси трябва да бъдат отнасяни към съответен специалист. За всеки здравословен проблем, състояние или заболяване трябва винаги да се провеждат консултации с лекар – специалист в съответната област. ЕОИМБ не предоставя чрез този уеб - сайт медицинска помощ. Цялото съдържание, включително лекции, текст, графики, изображения, както и информацията на разположение на или чрез този уеб сайт са само за образователни цели и не са достатъчни за медицински решения. Съдържанието не е предназначено да бъде заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение.


НИКОГА не пренебрегвайте професионалната медицинска помощ или не се бавете да потърсите такава заради нещо, което сте научили от този уеб сайт или чрез него.


НИКОГА не разчитайте на информацията от този уебсайт вместо да потърсите професионален медицински съвет .


Този сайт е предназначен основно за професионалисти в областта на хомеопатията – лекари, фармацевти и други. Ако не сте такъв/а и имате въпроси от областта на здравето, препоръчваме Ви да се срещнете с лекар и/или други здравни специалисти по отношение на информацията, съдържаща се в или чрез този сайт. Правилният курс на лечение за всеки пациент, винаги може да се различава от медицинска информация, лечение и други, получени от други източници (като този сайт), което се дължи на състоянието и/или усложнения, характеристики и специфики от страна на пациента, така че винаги трябва да се консултирате с лекар преди да използвате каквато и да е медицинска информация, която сте получил/а. Разбираемо е, че е необходимо да посетите лекар лично, за да се получите диагноза и лечение.


Представената информация не бива да се смята за пълна, нито пък съдържа цялата налична информация, свързана със здравето, която може да бъде от значение и затова не е предназначен като заместител на търсенето на медицинска помощ и/или подходящи грижи за здравето.


Нищо в този сайт е предназначено да бъде нито следва да бъде разглеждано като медицинска диагноза или лечение.


Цялото съдържание на сайта се предлага единствено с информационна цел. ЕОИМБ или други лица, свързани с него не поемат никаква гаранция или отговорност, породена от какъвто и да е вид информация и данни, съдържащи се в настоящия уеб сайт или използвани за каквато и да е диагноза или лечение. Събраната и предоставяна информация в този сайт е само в обобщен вид и е предназначена да осигури по-добро разбиране и познаване на хомеопатията. Информацията не трябва да се счита за пълна, не трябва да се използва вместо консултация с или получаване на становище от лекар, фармацевт или друг здравен работник. На сайта не се препоръчват или насърчават мерки за самолечение или самостоятелно третиране на здравословни проблеми.

 

Въпреки усилията, които етипът на ЕОИМБ полага за осъвременяване, информацията, получена с помощта на уеб сайта не следва да се счита за напълно изчерпателна и не покрива всички заболявания, състояния или страдания, нито пък съветва по отношение на всички възможни мерки за повлияване на тези заболявания, състояния или страдания.


 

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЕОИМБ предоставя услуги на потребители/клиенти посредством интернет сайта на ЕОИМБ www.integramed.bg . Тези условия обвързват всички потребители – посетители на www.integramed.bg . Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на сайта на ЕОИМБ и/или чрез заплащане ползването на платени услуги, стоки, участия в събития предлагани от или чрез сайта на ЕОИМБ изцяло или отчасти, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребител/клиент с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.integramed.bg данни, съхранен IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Услугите, които са представени на интернет страницата на www.integramed.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продукти, предлагани от ЕОИМБ.

4. След като приемете настоящите Общи условия и с натискане на съответен  бутон, Вие като потребител се съгласявате да закупите стоките/услугите/участието, които сте избрал(а) предварително. Това действие има правно обвързваща сила. Към потребителя/клиента ще бъде отправено потвърждение на поръчката и с това действие се счита, че договорът е сключен.

5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС, като приложимо право е българското.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

6. ЕОИМБ, като собственик на този интернет сайт, дава право на своите потребители/клиенти да разглеждат всички материали, които са публикувани в Сайта, само за лична употреба и с нетърговска цел, при условие че потребителите/клиентите спазват всички авторски и сродни права и съответните ограничения.

7. Всички материали, публикувани в този сайт са обект на авторско право и са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде в нарушение на авторски права и/или права върху търговски марки и/или други права на интелектуална собственост и други законови разпоредби. Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторско право, които са притежание на техните собственици. В тази връзка, на потребителите на този сайт не се разрешава, освен с изрично предварително писмено съгласие на ЕОИМБ и с позоваване на източника:

- да променят по какъвто и да е начин, да копират, публично разпространяват или раздават материалите от този сайт за каквато и да било цел;

 

- да публикуват материали от този сайт в други сайтове.

 

Всяко нарушение ще бъде преследвано и наказано съгласно закона, като ще бъде търсена отговорност на нарушителите за претъпени вреди, пропуснати ползи и същите ще бъдат обект на наказателно преследване от органите на Съда, Прокуратурата и МВР. Това не изключва ангажирането на административна и гражданска отговорност за глоби и парични обезщетения.

 

ДОСТАВКА НА СТОКА/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА/ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

8. Стоките/услугите/заявките за участие в събития, предоставяни от ЕОИМБ посредством този сайт са предвидени за употреба онлайн и не подлежат на физическа доставка, освен при различна договореност между страните.

9. При договорена доставка, потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на поръчаното след доставката. Веднага след предаване на пратката на куриер, ЕОИМБ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ЕОИМБ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

10. При посочени неверен или грешен адре на доставкас, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЕОИМБ не е обвързан от задължение за изпълнение на поръчката по друг начин.

11. При изпълнение на заявката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За надлежно представляващо потребителя/клиента лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката и е на посочения от клиента адрес.

12. При отказ или друг вид неполучаване на доставката по причина, извън ЕОИМБ, по силата на точка чл. 4 от настоящите общи условия, Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и административна такса за обработване на поръчката, определена от ЕОИМБ, освен други неустойки. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЕОИМБ се освобождава от задължението си да изпълни заявката и не дължи връщане на платени суми.

 

СОФТУЕР

13. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препраки от този Сайт е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права и е собственост на ЕОИМБ или на съответните производители и/или техни доставчици и партньори. Моля, преди употреба на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

 

ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ WEB САЙТОВЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

14. Наличните препратки от този Сайт към уеб сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. ЕОИМБ не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин ЕОИМБ по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайт на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ САЙТ

15. Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете определени условия на ЕОИМБ.

Сайт с препратка към www.integramed.bg трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на www.integramed.bg , но не и да го копира;

не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.integramed.bg ;

не трябва да посочва неявно, че www.integramed.bg налага или препоръчва него или продуктите му;

не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на www.integramed.bg

не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

 

ЦЕНИ

16. Цените, посочени в сайта са в Български лева с ДДС.

17. При избор плащане с наложен платеж, разходите по куриерската услуга се поемат от клиента.

18. При заплащане на услугата онлайн или с банков превод, клиентът/потребителят заплаща всички свързани с плащането такси, начислени му от институцията, обслужваща плащането.

19. ЕОИМБ има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта относно цени и/или характеристики на продукта/услугата, ЕОИМБ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

20. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки/услуги/участия на Интернет сайта на ЕОИМБ www.integramed.bg по начина, аписан в сайта.

21. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

22. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес и електронен адрес, да плати цената на услугата, да заплати разходите по доставката, когато същата е изрично договорена и не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна и съгласно цена, посочена от ЕОИМБ.

23. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, когато има такива, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да съхранява потребителското име и парола, да не ги предоставя и/или да не допуска до тях трети лица, както и е задължен незабавно да уведомява ЕОИМБ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува вероятност от такова използване.

24. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.integramed.bg

25. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ЕОИМБ се задължава при ползване на услугите:

- да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.integramed.bg услуги;

- да уведомява незабавно ЕОИМБ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

- да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

- да не извършва никакви действия и/или не бездействия, свързани с настоящия договор по какъвто и да е начин, от които да произтече каквато и да е вреда за него и/или трети лица;

- да обезщети ЕОИМБ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.integramed.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕОИМБ

26. ЕОИМБ се задължава да предостави материалите и услугите в този сайт, ограничени само до посочените условия за тях, без да осигурява допълнителни гаранции и да поема други задължения, като не гарантира по никакъв начин точността и целостта на тези материали. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ЕОИМБ не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти и/или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация се свържете с нас на посочените координати за контакти.

27. ЕОИМБ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. В страниците на този интернет сайт може да е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки/услуги. ЕОИМБ не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. ЕОИМБ си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език.

28. ЕОИМБ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.integramed.bg .

29. ЕОИМБ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ЕОИМБ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ЕОИМБ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.integramed.bg .

30. ЕОИМБ след получаване на плащането се задължава да осигури достъп на потребителя/клиента до закупената от него услуга.

31. ЕОИМБ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

32. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ЕОИМБ във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ЕОИМБ.

33. ЕОИМБ има право, при спазването на разпоредбите на закона, да събира и използва профилна информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

34. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ЕОИМБ, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: zdravka.petrova@alpenpharma.com. ЕОИМБ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ЕОИМБ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

35. ЕОИМБ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕОИМБ не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, технически проблеми с компютърната конфигурация на потребителя – софтуер и хардуер, проблеми с доставката на интернет до компютъра на потребителя, проблеми, свързани с некомпетентно използване на продуктите на www.integramed.bg , проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕОИМБ.

36. ЕОИМБ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

УСЛОВИЯ НА ЕОИМБ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

37. Потребителят има право да се откаже от заявената услуга/стока/участие в срок от 7 дни от покупката предоставяне на услугата от ЕОИМБ само в случай, че за това време потребителят не е използвал услугата/стоката/участието. Предоставянето на услугата от страна на ЕОИМБ започва да тече от момента на автоматично активиране на акаунта на клиента в случаите, когато е направено плащане чрез предлаганите автоматизирани системи за разплащане или от момента на изпращане на парола за достъп в случаите на плащане с наложен платеж или банково плащане.

38. При изричен отказ от поръчаното по чл. 37 ЕОИМБ начислява неустойка на клиента в размер на 20% от стойността на поръчката. Остатъкът от сумата ще бъде възстановен на клиента. Същата неустойка се дължи от потребителя при невъзможност за доставка, посочен неточен адрес или каквито и да било отклонение в нормалното развите на отношенията между страните. ЕОИМБ не дължи възстановяване на платени суми, освен в изрично посочените случаи за това.

39. При пълно несъответствие на услугата с характеристиките, посочени в сайта, ЕОИМБ възстановява цялата платена от потребителя сума за придобиване на стоката/услугата/учаситето.

40. По молба на клиента, ЕОИМБ може еднократно да замени предоставената услуга с друга, на същата стойност или по-висока стойност, след доплащане на разликата от страна на клиента.

41. ЕОИМБ може да замени по искане на клиента, отправено в писмена форма, предоставена вече услуга само в случаите, когато клиентът е използвал вече предоставената услуга за НЕ ПОВЕЧЕ от 2 (две) минути, видимо от логовете в системата на www.integramed.bg.

42. ЕОИМБ си запазва правото да направи отказ от предоставяне на потвърдена поръчка в случай, че услугата/стоката/участитео не е достъпна по независещи от ЕОИМБ причини. ЕОИМБ уведомява потребителя/клиента за обстоятелствата за това чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ЕОИМБ, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумата или заместваща поръчка.

43. Всички молби за отказ от услуга, възстановяване на платена такса, промяна на поръчана вече услуга от клиента и други се изпращат на ЕОИМБ в писмена форма на електронен адрес: zdravka.petrova@alpenpharma.com

 

ЛИЧНИ ДАННИ

44. ЕОИМБ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия или съгласно действащото в Република България законодателство. ЕОИМБ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕОИМБ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

45. ЕОИМБ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ЕОИМБ е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

 

ИЗМЕНЕНИЯ

46. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЕОИМБ, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ЕОИМБ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ЕОИМБ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

47. ЕОИМБ – В настоящия документ наименованието ЕОИМБ се отнася за Европейско общество за интегративна медицина в България, регистрирано при Софийски градски съд по ф.д. 204/2014 г. с БУЛСТАТ 176664325, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 122, партер.

48. Под “Потребител/клиент” се разбира всяко лице, което е заредило в Интернет страницата www.integramed.bg на своя компютър или друго електронно устройство, ползволяващо това.

49. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки/услуги/участия и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на същите от клиента/потребителя.

50. Под „Предоставяне на стоката/услугата/участие” в настоящите общи условия се разбира изпълнението на всички изрично поети от ЕОИМБ ангажименти по начин описани в този сайт за всяка от описаните стока/услуга/участие. Предоставянето на същите започва да тече от момента на изпращане па поръчката, предоставяне на достъпа до информация, активиране на услугата или възможност за участие в събитие при опциите за автоматично активиране или от момента на изпращане на поръчката по куриер.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

51. Интернет сайтът www.integramed.bg  е собственост на ЕОИМБ.

52. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ЕОИМБ, съобразно българското законодателство.

 

 

Контакти:

Сдружение „Европейско общество за интегративна медицина в България“

 

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 122, партер

 

Телефон: 02/ 861 40 00

 

Работно време: 09.00 – 17.30 ч.

 

Email: zdravka.petrova@alpenpharma.com